خانه / سمپاد

سمپاد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان الله داد – النجارق

کارت ورود به جلسه تیزهوشان الله داد – النجارق کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان الله داد – النجارق را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد الله داد – النجارق

ثبت نام مدارس شاهد الله داد – النجارق ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد الله داد – النجارقدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد الله داد – النجارقطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان الله داد – النجارق

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان الله داد – النجارق مدارس تیزهوشان الله داد – النجارق هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان الله داد – النجارق کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان الله داد – النجارق  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان الله داد – النجارق   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان الله داد – النجارق : آزمون مدارس تیزهوشان الله داد – النجارق هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی الله داد – النجارق

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی الله داد – النجارق ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی الله داد – النجارق : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شاه وردی کندی – شخته لو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شاه وردی کندی – شخته لو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شاه وردی کندی – شخته لو : آزمون مدارس تیزهوشان شاه وردی کندی – شخته لو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شاه وردی کندی – شخته لو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شاه وردی کندی – شخته لو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان شاه وردی کندی – شخته لو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شاه وردی کندی – شخته لو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شاه وردی کندی – شخته لو مدارس تیزهوشان شاه وردی کندی – شخته لو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان شاه وردی کندی – شخته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شاه وردی کندی – شخته لو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شاه وردی کندی – شخته لو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شاه وردی کندی – شخته لو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گوراوان – نانسا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گوراوان – نانسا مدارس تیزهوشان گوراوان – نانسا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان گوراوان – نانسا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »